Slide 1
Slide 1
Slide 1

มุมความรู้   >   ขงจิ้อ กับ ต้นไม้
21-11-2013 17:02:04

         ท่านขงจื้อกล่าวเกี่ยวกับการสร้างความสุขไว้ว่า ........      

      ถ้าอยากมีความสุข 3 วัน ให้เดินทางท่องเที่ยว

      ถ้าอยากมีความสุข 3 สัปดาห์ ให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่

      ถ้าอยากมีความสุข 3 เดือน ให้แต่งงาน

      ถ้าอยากมีความสุข 3 ปี ให้ปลูกเรือนใหม่

      ถ้าอยากมีความสุข ตลอดชีวิต ให้ปลูกต้นไม้         

          เรามักเข้าใจกันว่า อากาศในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศนั้นสะอาด และปลอดภัย แต่คุณทราบไหมว่า นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่า สิ่งแวดล้อมในห้องปรับอากาศ หรือห้องต่างๆที่ปิดทึบนั้น อาจมีมลภาวะมากกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกหลายเท่า โดยเฉพาะในห้องหรืออาคารที่การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศไม่ดีพอ จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของแบคทีเรียและทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ การบำรุงรักษาเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้คุณภาพอากาศในอาคารดีขึ้น การทำความสะอาดแผ่นกรองของเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้อากาศที่ไหลจากภายนอกสู่ภายในสะอาดขึ้น ในอาคารที่ติดเครื่องปรับอากาศจะทำให้อากาศในห้องแห้งกว่าปกติ ทำให้ผิวหนังแห้ง จมูกและทางเดินหายใจแห้ง ทำให้ไวต่อการแพ้ไอระเหยของสารเคมีในอากาศ ไวรัส และสิ่งกระตุ้นต่างๆ อาการหวัด แพ้ และหอบหืด เนื่องจากอากาศหนาว ส่วนใหญ่เกิดจากความชื้นในอากาศต่ำ แต่ถ้าระดับความชื้นมากเกินไป ก็จะทำให้คุณภาพอากาศใน อาคารเกิดปัญหาทำให้เกิดเชื้อรา และมีผลต่อสุขภาพได้ การปลูกต้นไม้ในอาคาร จะมีส่วนช่วยให้ความชื้นในห้องดีขึ้น เพราะต้นไม้จะคายน้ำออกทางใบ เมื่อความชื้นในห้องต่ำ ต้นไม้จะคายความชื้นออกมาและเมื่อความชื้นในห้องสูง ต้นไม้ก็จะลดการคายน้ำลงหรือช่วยดูดซับไอน้ำในห้องได้ด้วย

ผู้ทำงานในอาคารสำนักงานอาจคิดไม่ถึงเนื่องจากมองไม่เห็น
        การใช้ชีวิตปัจจุบันต้องอาศัยเครื่องอุปโภคบริโภคมากมาย ซึ่งทำจากวัสดุต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น พลาสติก วัสดุเคลือบผิวของใช้ต่างๆ ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง แม้แต่วัสดุก่อสร้างอย่างไม้ ฉนวนกันกระแสไฟฟ้า พรม สิ่งทอ ฯลฯ  สิ่งของต่างๆ เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของที่มาของสารพิษในอากาศในรูปแบบของ 'ไอและ 'ละอองภายในอาคารบ้านเรือนพบสารที่เหมือนผู้ร้ายจำนวน ตัว คือ ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldyhyde) ไตรคลอโรเอทธิลีน (TCE) และ เบนซิน มากที่สุด

        ฟอร์มัลดีไฮด์: ใช้อย่างกว้างขวางกับวัสดุก่อสร้างและสิ่งตกแต่งภายใน วัสดุที่เป็นแหล่งที่มาของฟอร์มัลดีไฮด์ที่สำคัญได้แก่  ไม้อัดและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้อัด โฟมที่ใช้ทำฉนวนกันความร้อน ผลิตภัณฑ์กระดาษไฟเบอร์กลาส ผ้าม่านและพรมปูพื้น รวมทั้งใช้เป็นส่วนผสมของสารเคลือบผิวเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะตู้ต่างๆ และพื้นผนังที่ทำด้วยไม้ สารตัวนี้มีผลก่อให้เกิดอาการตั้งแต่ ระคายเคืองต่อผิวหนังและตา ปวดศีรษะ ไปจนถึงที่ร้ายที่สุดคือ โรคหอบหืด
        ไตรคลอโรเอทธิลีน: พบในตัวทำละลายเป็นส่วนมาก เช่น การซักแห้ง หมึกพิมพ์ สีทา แล็กเกอร์ น้ำมันซักแห้ง กาวสังเคราะห์ต่างๆ สารตัวนี้ก่อให้เกิดการระคายเคือง 
        เบนซินนอกจากพบในน้ำมันรถยนต์ ยังพบในวัสดุสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย เช่น หมึก สีทาพลาสติก ยาง เบนซินเป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังและดวงตา หากมีการสูดดมในปริมาณมากในทันทีจะมีอาการคลื่นไส้ ปวดศีรษะ อาเจียน ตัวสั่น เกิดโรคทางเดินหายใจ เป็นสารที่ก่อให้เกิดลูคีเมีย ต่อมาพบว่าสารตัวนี้ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของโครโมโซมของมนุษย์ เมื่อเราต้องใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งของที่เสี่ยงต่อ 'ไอและละอองของสารพิษข้างต้น วิธีบำบัดหรือลดอันตรายจากสารพิษในบ้านในและที่ทำงานที่ดีวิธีหนึ่งคือ การปลูกต้นไม้ มีต้นไม้หลายชนิดที่ช่วยดูดซับสารพิษในอากาศ

21-11-2013 17:02:04