Slide 1
Slide 1
Slide 1

มุมความรู้   >   วิธีเลือกไม้ประดับอาคาร
29-06-2013 16:07:08

เลือกไม้ประดับยังไงให้เหมาะสม

             ทุกวันนี้สังคมเมือง กับเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในวงจรชีวิตของมนุษย์มากเกินกว่า 80% บางคนแทบไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับต้นไม้ใบหญ้าเลยด้วยซ้ำ เพราะชีวิตจะอยู่กับวงโคจรของการทำงาน อยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์ หรือห้างสรรพสินค้า  ทำให้คุณภาพชีวิต และสภาพจิตใจเกิดความท้อถอย ความหนื่อยล้า ห่อเหี่ยวไร้ความมีชีวิตชีวา

          มีอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มพลังชีวิต สร้างสิ่งกระตุ้น และความสดชื่นในวงจรของคนทำงาน ที่หาได้ง่าย ๆ โดยที่ไม่ ต้องไปลงทุนเยอะแยะมากมาย  คือ การนำธรรมชาติมาประยุกต์ ตกแต่ง เพิ่มสีสันในพื้นที่ทำงาน ตามอาคารสำนักงาน เพื่อแสดงถึงความเคลื่อนไหว  ความสดใสมีชีวิตชีวา ปลูกพลังให้เกิดแรงกระตุ้นในคนทำงานให้มีพลัง และจิตใจที่สดชื่น  ดังนั้นจึงขอแนะนำวิธีการเลือกนำต้นไม้เข้าไปจัดวางตามอาคาร หรือในพื้นที่ทำงาน ดังนี้

              enlightened  เลือกใช้ต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตแข็งแรงดีแล้ว เข้าปลูกในบริเวณอาคารบ้านเรือนเพราะสามารปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมซึ่ง มีข้อจำกัดได้ดีกว่าต้นไม้ขนาดเล็ก หรือต้นไม้ที่เริ่มปลูก


               enlightened  เลือกใช้ต้นไม้ที่มีทรวดทรงหรือสัดส่วนเข้ากับสภาพของอาคารบ้านเรือน หรือมุมห้องที่ต้องการประดับตกแต่งห้องที่โล่งกว้าง หรือระเบียงควรเลือกใช้ต้นไม้ที่มีลักษณะทรวดทรงใหญ่ หรือจะมีขนาดใหญ่ ประดับ เช่น ไทร หนวดปลาหมึก ฟิโลแคนดรอนมอนสาเตร่า เป็นต้น

               enlightened  เลือกใช้ต้นไม้ให้เข้ากับสภาพแสงสว่างของห้อง มุมที่ติดกับหน้าต่างมีแสงสว่างส่องถึงได้มาก็สามารถปลูกไม้กระถางประเภทดอก ได้ แต่ถ้าเป็นมุมที่มีแสงสว่างปานกลาง ก็ควรจะปลูกเป็นไม้ประดับใบ เช่น ไทร เขียวหมื่นปี เฟิร์น ฯลฯ

               enlightened  เลือกใช้ต้นไม้ให้เข้ากับสภาพความชื้นในอากาศของห้อง ห้องที่มีความชื้นสูงซึ่งได้แก่ห้องน้ำ เหมาะสำหรับปลูกพันธุ์ไม้ที่ต้องการความชื้นสูง เช่น เฟิร์น แปปเปอร์โรเมีย ฯลฯ

               enlightened  การจัดต้นไม้เป็นกลุ่มควรใช้พันธุ์ไม้ที่มีรูปร่าง ขนาด ลักษณะใบ ประสานกลมกลืนไปได้ดี และเข้ากันได้กับกระถางปลูก

               enlightened  การจัดต้นไม้หลายชนิดรวมกันในกระถางเดียวกันเป็นกลุ่ม ไม่ควรใช้พันธุ์ไม้เกินกว่า 3 ชนิดขึ้นไป

               enlightened  ใช้กระถางปลูกให้ได้สัดส่วนกับขนาดของต้นไม้ กระถางที่ใช้ปลูกต้นไม้ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพันธุ์ไม้สภาพแวดล้อมของ ห้องหรืออาคารบ้านเรือน และประโยชน์ใช้สอย

 

Credit by : www.kapook.com

29-06-2013 16:07:08