Slide 1
Slide 1
Slide 1

สินค้าและบริการ   >   พันธุ์ไม้ (สินค้า)   >   ศรเรียกทรัพย์
23-12-2013 15:58:00
ศรเรียกทรัพย์
  • ลักษณะทั่วไป
    ศรเรียกทรัพย์เป็นพรรณไม้เน้นใบ มีลักษณะเป็นพุ่ม ใบเรียวมน นิยมปลูกเพื่อเสริมสิริมงคล
  • คุณสมบัติ
    เชื่อกันว่าเมื่อปลูกศรเรียกทรัพย์แล้วจะให้ผลทางด้านโชคลาภ การเงิน ทรัพย์ต่างๆ เสริมบารมี เสริมสิริมงคล เสริมชะตาราศีให้แก่ตนเอง
23-12-2013 15:58:00