Slide 1
Slide 1
Slide 1

สินค้าและบริการ   >   พันธุ์ไม้ (สินค้า)   >   กวนอิมดัด(ไผ่กวนอิม)
23-12-2013 16:03:43
กวนอิมดัด(ไผ่กวนอิม)
  • ลักษณะทั่วไป
    ไผ่กวนอิมมีถิ่นกำเนิดในป่าดิบชื้นของประเทศแคเมอรูนและคองโก มีลักษณะลำต้นขนาดเล็ก เนื้อไม้อ่อน มีลำต้นสีเขียวตรงเล็กเป็นข้อๆ ไม่มีกิ่งก้านสาขา มีการเจริญเติบโตจากการยืดตัวของข้อใบ ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากส่วนยอดของลำต้น มีกาบใบห่อหุ้มลำต้นสลับกันเป็นชั้นๆตามข้อของลำต้น ใบแคบเรียวยาวปลายใบแหลม โคนใบสอบลงมาถึงกาบใบ ใบมีสีเขียวและสีขาวพาดยาวตามใบ ใบค่อนข้างป้อม ปลายแหลม ก้านยาวโคนใบเป็นกาบใบหุ้มรอบลำ โตเต็มที่สูงได้ถึง 1.5 เมตร ขนาดกว้างของใบ 2-3 เซนติเมตร ยาว 6-8 เซนติเมตร
  • คุณสมบัติ
    ไผ่กวนอิมเป็นที่นิยมในการเลี้ยงปลูก รวมถึงบูชาพระหรือเจ้าที่ โดยมีความเชื่อในเรื่องโชคลาภว่า จะนำพาในเรื่องความมั่งคั่ง โดยเป็นพืชที่ปลูกง่าย สามารถปลูกเลี้ยงในกระถางดินเผา หรือแม้แต่จะนำต้นไปแช่น้ำในแจกันก็ได้
23-12-2013 16:03:43