Slide 1
Slide 1
Slide 1

สินค้าและบริการ   >   พันธุ์ไม้ (สินค้า)   >   หนวดปลาหมึก
13-01-2014 16:00:05
หนวดปลาหมึก
  • ลักษณะทั่วไป
    ต้นหนวดปลาหมึกจัดเป็นไม้พุ่มประดับที่สูงเต็มที่ไม่เกิน 2-3 เมตร เจริญเติบโตเร็วมาก ใบมีสีเขียวเป็นมัน ต้นหนวดปลาหมึกมีหลายชนิด มีทั้งพันธุ์ที่มีใบเล็กและพันธุ์ที่มีใบใหญ่ แต่จะมีลักษณะเหมือนกันคือใบจะแตกออกมาจากกิ่งเดียว โดยแต่ละกิ่งจะมีใบประมาณ 7-15 ใบ และกางออกคล้ายกับนิ้วของคน
  • คุณสมบัติ
    ต้นหนวดปลาหมึกนิยมปลูกเป็นแนวสวนของบ้าน เพราะฟอร์มใบเป็นแฉกสวยงาม เลี้ยงดูง่าย ชอบแดดกึ่งร่ม ชอบน้ำและความชื้น แต่เมื่อนำหนวดปลาหมึกมาปลูกภายในอาคารก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีและมีการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอ ควรรดน้ำวันเว้นวัน เมื่อปลูกไปนานๆ ต้นหนวดปลาหมึกจะมีลำต้นที่สูง จึงควรตัดยอดออกเพื่อให้แตกกิ่งก้านสาขาและทรงพุ่มสวยงาม
13-01-2014 16:00:05